Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.27, godz. 06:21
kontakt
PMPG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 717,00 6 843,00
45,1%
7 503,00
9,6%
6 939,00
-7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 170,00 1 505,00
28,6%
1 191,00
-20,9%
1 387,00
16,5%
Zysk (strata) brutto 1 652,00 3 851,00
133,1%
989,00
-74,3%
2 671,00
170,1%
Zysk (strata) netto 1 763,00 3 724,00
111,2%
665,00
-82,1%
2 218,00
233,5%
Amortyzacja 290,00 324,00
11,7%
293,00
-9,6%
317,00
8,2%
Aktywa 33 721,00 33 816,00
0,3%
35 136,00
3,9%
35 422,00
0,8%
Kapitał własny 21 036,00 24 707,00
17,5%
25 316,00
2,5%
27 503,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 2,38
17,4%
2,44
2,4%
2,65
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,36
110,6%
0,06
-82,1%
0,21
232,8%