Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:12
kontakt
PEKABEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 931,00 4 011,00
2,0%
4 439,00
10,7%
4 778,00
7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 543,00 2 229,00
-37,1%
1 445,00
-35,2%
1 933,00
33,8%
Zysk (strata) brutto 4 947,00 2 018,00
-59,2%
7 925,00
292,7%
6 007,00
-24,2%
Zysk (strata) netto 4 375,00 1 631,00
-62,7%
7 544,00
362,5%
5 813,00
-22,9%
Amortyzacja 603,00 640,00
6,1%
643,00
0,5%
634,00
-1,4%
Aktywa 223 769,00 224 086,00
0,1%
269 193,00
20,1%
275 241,00
2,2%
Kapitał własny 155 961,00 157 244,00
0,8%
164 967,00
4,9%
160 552,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,28 6,33
0,8%
6,64
4,9%
6,47
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,07
-62,5%
0,30
360,6%
0,23
-23,0%