Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 09:15
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 216 146,00 216 146,00
0,0%
161 770,00
-25,2%
245 514,00
51,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 85 321,00 85 321,00
0,0%
52 163,00
-38,9%
97 095,00
86,1%
Zysk (strata) brutto 91 893,00 91 893,00
0,0%
61 723,00
-32,8%
112 038,00
81,5%
Zysk (strata) netto 68 918,00 68 918,00
0,0%
44 828,00
-35,0%
98 704,00
120,2%
Amortyzacja 21 914,00 21 914,00
0,0%
21 647,00
-1,2%
51 750,00
139,1%
Aktywa 2 252 549,00 2 252 549,00
0,0%
2 196 666,00
-2,5%
2 230 805,00
1,6%
Kapitał własny 1 959 929,00 1 959 929,00
0,0%
1 903 244,00
-2,9%
1 998 523,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,46 19,46
0,0%
18,89
-2,9%
19,84
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,68
0,0%
0,44
-34,9%
0,98
120,2%