Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 22:53
kontakt
CDPROJEKT
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 137 680,00 255 758,00
85,8%
367 173,00
43,6%
290 969,00
-20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59 234,00 148 588,00
150,8%
128 141,00
-13,8%
136 319,00
6,4%
Zysk (strata) brutto 63 845,00 153 910,00
141,1%
121 881,00
-20,8%
151 295,00
24,1%
Zysk (strata) netto 51 546,00 141 274,00
174,1%
110 365,00
-21,9%
111 860,00
1,4%
Amortyzacja 12 369,00 13 720,00
10,9%
50 180,00
265,7%
41 639,00
-17,0%
Aktywa 1 052 138,00 1 498 658,00
42,4%
2 061 164,00
37,5%
2 087 276,00
1,3%
Kapitał własny 943 861,00 1 221 221,00
29,4%
1 869 049,00
53,0%
1 874 497,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,82 12,70
29,4%
18,55
46,0%
18,61
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 1,47
174,3%
1,10
-25,4%
1,11
1,3%