Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 23:42
kontakt
ODLEWNIE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 69 233,00 85 797,00
23,9%
69 287,00
-19,2%
57 946,00
-16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 803,00 22 884,00
160,0%
10 624,00
-53,6%
6 004,00
-43,5%
Zysk (strata) brutto 7 564,00 22 781,00
201,2%
7 515,00
-67,0%
7 919,00
5,4%
Zysk (strata) netto 6 196,00 18 376,00
196,6%
6 005,00
-67,3%
6 493,00
8,1%
Amortyzacja 2 271,00 2 508,00
10,4%
2 651,00
5,7%
2 891,00
9,1%
Aktywa 182 416,00 195 267,00
7,0%
198 929,00
1,9%
181 920,00
-8,6%
Kapitał własny 120 147,00 138 503,00
15,3%
134 131,00
-3,2%
140 755,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,98 6,89
15,3%
6,67
-3,2%
7,00
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,91
196,8%
0,30
-67,3%
0,32
8,0%