Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 19:41
kontakt
REMAK
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 167 706,00 131 269,00
-21,7%
93 342,00
-28,9%
81 562,00
-12,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 555,00 6 105,00
-19,2%
6 745,00
10,5%
1 005,00
-85,1%
Zysk (strata) brutto 6 791,00 5 531,00
-18,6%
6 847,00
23,8%
1 111,00
-83,8%
Zysk (strata) netto 4 196,00 4 756,00
13,3%
5 195,00
9,2%
355,00
-93,2%
Amortyzacja 3 382,00 3 111,00
-8,0%
3 000,00
-3,6%
2 837,00
-5,4%
Aktywa 227 175,00 194 283,00
-14,5%
161 482,00
-16,9%
128 206,00
-20,6%
Kapitał własny 31 933,00 43 216,00
35,3%
59 892,00
38,6%
64 499,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,64 14,40
35,3%
19,96
38,6%
21,50
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,40 1,58
13,3%
1,73
9,3%
0,12
-93,2%