Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 10:53
kontakt
REMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 53 800,00 53 116,00
-1,3%
76 702,00
44,4%
42 191,00
-45,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 402,00 1 899,00
-56,9%
2 408,00
26,8%
520,00
-78,4%
Zysk (strata) brutto 4 442,00 2 107,00
-52,6%
2 354,00
11,7%
543,00
-76,9%
Zysk (strata) netto 3 372,00 2 070,00
-38,6%
2 189,00
5,7%
206,00
-90,6%
Amortyzacja 1 540,00 1 541,00
0,1%
1 479,00
-4,0%
1 378,00
-6,8%
Aktywa 161 482,00 172 597,00
6,9%
165 456,00
-4,1%
131 713,00
-20,4%
Kapitał własny 59 892,00 61 949,00
3,4%
64 143,00
3,5%
64 337,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,96 20,65
3,4%
21,38
3,5%
21,45
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,12 0,69
-38,6%
0,73
5,8%
0,07
-90,5%