Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 15:46
kontakt
REMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 116,00 76 702,00
44,4%
42 191,00
-45,0%
39 371,00
-6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 899,00 2 408,00
26,8%
520,00
-78,4%
485,00
-6,7%
Zysk (strata) brutto 2 107,00 2 354,00
11,7%
543,00
-76,9%
568,00
4,6%
Zysk (strata) netto 2 070,00 2 189,00
5,7%
206,00
-90,6%
149,00
-27,7%
Amortyzacja 1 541,00 1 479,00
-4,0%
1 378,00
-6,8%
1 459,00
5,9%
Aktywa 172 597,00 165 456,00
-4,1%
131 713,00
-20,4%
128 206,00
-2,7%
Kapitał własny 61 949,00 64 143,00
3,5%
64 337,00
0,3%
64 499,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,65 21,38
3,5%
21,45
0,3%
21,50
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,73
5,8%
0,07
-90,5%
0,05
-27,5%