Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 04:19
kontakt
MCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 119 807,00 45 258,00
-62,2%
305 926,00
576,0%
51 242,00
-83,3%
Zysk (strata) brutto 121 619,00 43 567,00
-64,2%
303 082,00
595,7%
48 171,00
-84,1%
Zysk (strata) netto 98 074,00 35 448,00
-63,9%
430 656,00
1 114,9%
40 070,00
-90,7%
Amortyzacja 149,00 333,00
123,5%
421,00
26,4%
255,00
-39,4%
Aktywa 1 695 352,00 1 728 761,00
2,0%
2 117 220,00
22,5%
2 090 133,00
-1,3%
Kapitał własny 1 387 411,00 1 422 859,00
2,6%
1 795 042,00
26,2%
1 835 112,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,77 28,48
2,6%
34,90
22,5%
35,68
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,96 0,71
-63,8%
8,37
1 079,3%
0,78
-90,7%