Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 03:09
kontakt
LUBAWA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52 153,00 41 480,00
-20,5%
42 796,00
3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 254,00 4 704,00
1 752,0%
-2 920,00
---
Zysk (strata) brutto 5 159,00 4 629,00
-10,3%
-3 284,00
---
Zysk (strata) netto 3 910,00 3 520,00
-10,0%
-2 673,00
---
Amortyzacja 1 762,00 1 792,00
1,7%
2 146,00
19,8%
Aktywa 211 926,00 224 254,00
5,8%
221 549,00
-1,2%
Kapitał własny 174 178,00 178 694,00
2,6%
175 565,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,19
-25,4%
1,17
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-36,1%
-0,02
---