Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 05:22
kontakt
LUBAWA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 770,00 14 074,00
-43,2%
7 041,00
-50,0%
31 188,00
342,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 092,00 -31,00
---
-4 966,00
---
398,00
---
Zysk (strata) brutto 6 109,00 101,00
-98,3%
-5 142,00
---
177,00
---
Zysk (strata) netto 4 895,00 165,00
-96,6%
-4 135,00
---
47,00
---
Amortyzacja 902,00 948,00
5,1%
915,00
-3,5%
1 380,00
50,8%
Aktywa 211 739,00 216 471,00
2,2%
217 134,00
0,3%
220 418,00
1,5%
Kapitał własny 175 546,00 175 056,00
-0,3%
174 450,00
-0,3%
175 191,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 1,16
-27,5%
1,16
-0,3%
1,17
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,00
-97,8%
-0,03
---
0,00
---