Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 10:56
kontakt
LUBAWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 090,00 19 059,00
-42,4%
12 129,00
-36,4%
5 266,00
-56,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 767,00 2 309,00
-60,0%
-1 911,00
---
-3 682,00
---
Zysk (strata) brutto 5 446,00 2 254,00
-58,6%
-2 077,00
---
-4 115,00
---
Zysk (strata) netto 4 230,00 1 867,00
-55,9%
-1 820,00
---
-3 362,00
---
Amortyzacja 615,00 685,00
11,4%
695,00
1,5%
657,00
-5,5%
Aktywa 221 549,00 214 570,00
-3,2%
220 418,00
2,7%
229 732,00
4,2%
Kapitał własny 175 565,00 177 057,00
0,8%
175 191,00
-1,1%
171 660,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,18
0,9%
1,17
-1,0%
1,14
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-57,1%
-0,01
---
-0,02
---