Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 11:44
kontakt
LUBAWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 617,00 2 665,00
-26,3%
33 090,00
1 141,7%
19 059,00
-42,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 541,00 -3 721,00
---
5 767,00
---
2 309,00
-60,0%
Zysk (strata) brutto -2 724,00 -3 588,00
---
5 446,00
---
2 254,00
-58,6%
Zysk (strata) netto -2 172,00 -2 768,00
---
4 230,00
---
1 867,00
-55,9%
Amortyzacja 507,00 616,00
21,5%
615,00
-0,2%
685,00
11,4%
Aktywa 217 134,00 224 617,00
3,4%
221 549,00
-1,4%
214 570,00
-3,2%
Kapitał własny 174 450,00 171 369,00
-1,8%
175 565,00
2,4%
177 057,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 1,14
-1,8%
1,17
2,5%
1,18
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,03
---
0,01
-57,1%