Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 04:58
kontakt
LPP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-07-312021-07-312022-07-312023-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 638 748,00 4 411 389,00
67,2%
6 328 600,00
43,5%
6 850 000,00
8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 104 440,00 201 101,00
92,6%
-133 500,00
---
755 000,00
---
Zysk (strata) brutto -55 801,00 174 522,00
---
332 000,00
90,2%
882 000,00
165,7%
Zysk (strata) netto -86 719,00 113 937,00
---
289 800,00
154,4%
754 900,00
160,5%
Amortyzacja 227 321,00 206 173,00
-9,3%
243 900,00
18,3%
237 500,00
-2,6%
Aktywa 7 286 321,00 8 477 567,00
16,3%
12 857 600,00
51,7%
10 995 500,00
-14,5%
Kapitał własny 3 395 426,00 2 731 056,00
-19,6%
3 703 300,00
35,6%
3 910 600,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 846,05 1 484,84
-19,6%
1 997,20
34,5%
2 107,92
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -47,15 61,95
---
156,29
152,3%
406,91
160,4%