Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:43
kontakt
PRIMETECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 457,00 7 761,00
4,1%
8 487,00
9,4%
141,00
-98,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 482,00 1 425,00
-74,0%
2 272,00
59,4%
-1 134,00
---
Zysk (strata) brutto 5 425,00 1 263,00
-76,7%
2 269,00
79,7%
-1 175,00
---
Zysk (strata) netto 5 546,00 843,00
-84,8%
2 214,00
162,6%
-835,00
---
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
6,00
0,0%
6,00
0,0%
Aktywa 19 813,00 20 132,00
1,6%
23 014,00
14,3%
14 602,00
-36,6%
Kapitał własny 5 164,00 6 007,00
16,3%
8 221,00
36,9%
7 386,00
-10,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,38
16,3%
0,53
36,9%
0,47
-10,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,05
-84,8%
0,14
163,0%
-0,05
---