Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 13:56
kontakt
KPPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103 743,00 111 324,00
7,3%
114 048,00
2,4%
139 685,00
22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 549,00 15 161,00
77,3%
14 862,00
-2,0%
25 307,00
70,3%
Zysk (strata) brutto 9 192,00 14 651,00
59,4%
14 652,00
0,0%
25 478,00
73,9%
Zysk (strata) netto 7 426,00 11 822,00
59,2%
11 775,00
-0,4%
20 572,00
74,7%
Amortyzacja 3 535,00 3 578,00
1,2%
3 594,00
0,4%
4 259,00
18,5%
Aktywa 178 800,00 193 033,00
8,0%
201 646,00
4,5%
235 336,00
16,7%
Kapitał własny 105 479,00 117 301,00
11,2%
129 076,00
10,0%
149 648,00
15,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 65,01 72,30
11,2%
79,56
10,0%
92,24
15,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,58 7,29
59,2%
7,26
-0,4%
12,68
74,7%