Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 14:13
kontakt
KOMPAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 371,00 5 120,00
17,1%
4 707,00
-8,1%
6 057,00
28,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57,00 231,00
---
238,00
3,0%
380,00
59,7%
Zysk (strata) brutto -54,00 195,00
---
-1 198,00
---
749,00
---
Zysk (strata) netto -418,00 626,00
---
-983,00
---
638,00
---
Amortyzacja 226,00 213,00
-5,8%
217,00
1,9%
238,00
9,7%
Aktywa 35 939,00 36 526,00
1,6%
35 288,00
-3,4%
36 500,00
3,4%
Kapitał własny 32 766,00 33 398,00
1,9%
32 414,00
-2,9%
30 946,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,00 7,14
1,9%
6,92
-3,0%
6,61
-4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,13
---
-0,21
---
0,14
---