Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 04:57
kontakt
KOMPAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 376,00 4 694,00
-26,4%
4 798,00
2,2%
4 371,00
-8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 820,00 372,00
-54,6%
353,00
-5,1%
-57,00
---
Zysk (strata) brutto 828,00 363,00
-56,2%
1 685,00
364,2%
-54,00
---
Zysk (strata) netto 673,00 219,00
-67,5%
1 718,00
684,5%
-418,00
---
Amortyzacja 276,00 286,00
3,6%
151,00
-47,2%
226,00
49,7%
Aktywa 36 576,00 37 159,00
1,6%
38 557,00
3,8%
35 939,00
-6,8%
Kapitał własny 33 671,00 33 890,00
0,7%
33 184,00
-2,1%
32 766,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,19 7,24
0,7%
7,09
-2,1%
7,00
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,05
-67,4%
0,37
680,9%
-0,09
---