Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.23, godz. 15:45
kontakt
KETY
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 161 943,00 1 731 293,00
49,0%
2 301 999,00
33,0%
1 915 694,00
-16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55 736,00 161 784,00
190,3%
231 884,00
43,3%
160 458,00
-30,8%
Zysk (strata) brutto 306 058,00 553 606,00
80,9%
711 126,00
28,5%
584 273,00
-17,8%
Zysk (strata) netto 296 153,00 523 171,00
76,7%
699 108,00
33,6%
583 533,00
-16,5%
Amortyzacja 51 059,00 53 965,00
5,7%
55 524,00
2,9%
60 438,00
8,9%
Aktywa 1 181 494,00 1 460 402,00
23,6%
1 623 522,00
11,2%
1 640 797,00
1,1%
Kapitał własny 650 993,00 753 454,00
15,7%
950 514,00
26,2%
953 417,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - 78,08
---
98,50
26,2%
98,80
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - 54,21
---
72,44
33,6%
60,47
-16,5%