Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:18
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 491 265,00 492 381,00
0,2%
604 682,00
22,8%
701 448,00
16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59 811,00 43 985,00
-26,5%
111 452,00
153,4%
560 515,00
402,9%
Zysk (strata) brutto 58 258,00 42 224,00
-27,5%
109 138,00
158,5%
554 744,00
408,3%
Zysk (strata) netto 48 098,00 32 862,00
-31,7%
92 682,00
182,0%
540 760,00
483,5%
Amortyzacja 13 354,00 13 514,00
1,2%
13 484,00
-0,2%
13 863,00
2,8%
Aktywa 1 398 324,00 1 460 402,00
4,4%
1 662 339,00
13,8%
2 250 668,00
35,4%
Kapitał własny 723 243,00 753 454,00
4,2%
853 817,00
13,3%
872 095,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,95 78,08
4,2%
88,48
13,3%
90,37
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,98 3,40
-31,7%
9,60
182,1%
56,04
483,5%