Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.04, godz. 16:56
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 427 542,00 544 101,00
27,3%
509 872,00
-6,3%
476 235,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 635,00 48 075,00
144,8%
52 313,00
8,8%
39 641,00
-24,2%
Zysk (strata) brutto 8 132,00 43 818,00
438,8%
490 983,00
1 020,5%
42 666,00
-91,3%
Zysk (strata) netto 23 710,00 57 189,00
141,2%
490 137,00
757,0%
40 047,00
-91,8%
Amortyzacja 14 287,00 14 102,00
-1,3%
14 505,00
2,9%
14 896,00
2,7%
Aktywa 1 623 522,00 1 743 057,00
7,4%
2 117 311,00
21,5%
1 818 554,00
-14,1%
Kapitał własny 950 514,00 1 009 410,00
6,2%
899 713,00
-10,9%
943 892,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 98,50 104,60
6,2%
93,23
-10,9%
97,81
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,46 5,93
141,2%
50,79
757,1%
4,15
-91,8%