Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 11:09
kontakt
CCENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90,00 -35,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) brutto 62,00 -35,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) netto 215,00 -35,00
---
-51,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 725,00 14 581,00
-1,0%
14 575,00
-0,0%
Kapitał własny 11 140,00 11 105,00
-0,3%
11 054,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
-0,3%
0,32
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---