Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:08
kontakt
CCENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28,00 -54 767,00
---
-70,00
---
Zysk (strata) brutto -28,00 -54 833,00
---
-70,00
---
Zysk (strata) netto -28,00 -54 986,00
---
-70,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 69 292,00 14 584,00
-79,0%
14 555,00
-0,2%
Kapitał własny 66 123,00 11 137,00
-83,2%
11 067,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,93 0,32
-83,2%
0,32
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -1,60
---
-0,00
---