Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 22:02
kontakt
CCENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 148,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 80,00 -39,00
---
-66,00
---
-288,00
---
Zysk (strata) brutto 38,00 -60,00
---
-66,00
---
-289,00
---
Zysk (strata) netto 38,00 -60,00
---
-66,00
---
-289,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 723,00 14 733,00
0,1%
14 586,00
-1,0%
14 590,00
0,0%
Kapitał własny 11 044,00 10 984,00
-0,5%
10 918,00
-0,6%
10 629,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
-0,6%
0,32
-0,6%
0,31
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,01
---