Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 19:22
kontakt
IZOLACJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 677,00 9 990,00
76,0%
11 975,00
19,9%
11 975,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32,00 810,00
2 431,2%
1 130,00
39,5%
1 130,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 31,00 800,00
2 480,6%
1 128,00
41,0%
1 128,00
0,0%
Zysk (strata) netto 19,00 641,00
3 273,7%
901,00
40,6%
901,00
0,0%
Amortyzacja 100,00 100,00
0,0%
106,00
6,0%
106,00
0,0%
Aktywa 22 738,00 24 157,00
6,2%
26 509,00
9,7%
26 509,00
0,0%
Kapitał własny 16 794,00 17 055,00
1,6%
17 957,00
5,3%
17 957,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,42 4,49
1,6%
4,73
5,3%
4,73
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,17
3 280,0%
0,24
40,2%
0,24
0,0%