Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:05
kontakt
INSTALKRK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 79 284,00 53 816,00
-32,1%
48 634,00
-9,6%
38 566,00
-20,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 226,00 4 463,00
-68,6%
6 308,00
41,3%
446,00
-92,9%
Zysk (strata) brutto 13 945,00 4 625,00
-66,8%
6 049,00
30,8%
879,00
-85,5%
Zysk (strata) netto 11 026,00 3 719,00
-66,3%
4 638,00
24,7%
694,00
-85,0%
Amortyzacja 577,00 535,00
-7,3%
573,00
7,1%
538,00
-6,1%
Aktywa 326 338,00 328 400,00
0,6%
336 550,00
2,5%
351 727,00
4,5%
Kapitał własny 248 052,00 262 216,00
5,7%
269 320,00
2,7%
269 929,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,05 35,99
5,7%
36,97
2,7%
37,05
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,51 0,51
-66,3%
0,64
24,9%
0,10
-85,1%