Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 20:09
kontakt
INSTALKRK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 99 784,00 67 449,00
-32,4%
55 085,00
-18,3%
71 238,00
29,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 960,00 5 152,00
-74,2%
496,00
-90,4%
6 334,00
1 177,0%
Zysk (strata) brutto 21 571,00 5 650,00
-73,8%
1 973,00
-65,1%
6 332,00
220,9%
Zysk (strata) netto 17 040,00 4 445,00
-73,9%
1 617,00
-63,6%
5 050,00
212,3%
Amortyzacja 441,00 544,00
23,4%
512,00
-5,9%
486,00
-5,1%
Aktywa 378 544,00 386 614,00
2,1%
408 452,00
5,6%
459 904,00
12,6%
Kapitał własny 285 698,00 290 124,00
1,5%
280 528,00
-3,3%
285 810,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,22 39,82
1,5%
38,50
-3,3%
39,23
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,34 0,61
-73,9%
0,22
-63,6%
0,69
212,2%