Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 14:12
kontakt
INSTALKRK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 71 238,00 71 238,00
0,0%
104 100,00
46,1%
102 403,00
-1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 334,00 6 334,00
0,0%
26 910,00
324,9%
25 806,00
-4,1%
Zysk (strata) brutto 6 332,00 6 332,00
0,0%
27 690,00
337,3%
26 847,00
-3,0%
Zysk (strata) netto 5 050,00 5 050,00
0,0%
23 399,00
363,3%
21 694,00
-7,3%
Amortyzacja 486,00 486,00
0,0%
433,00
-10,9%
492,00
13,6%
Aktywa 459 904,00 459 904,00
0,0%
465 395,00
1,2%
431 691,00
-7,2%
Kapitał własny 285 810,00 285 810,00
0,0%
309 977,00
8,5%
331 599,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,23 39,23
0,0%
42,55
8,5%
45,52
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,69
0,0%
3,21
363,5%
2,98
-7,3%