Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 12:06
kontakt
WINVEST
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
305,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 797,00 -597,00
---
-96,00
---
-166,00
---
Zysk (strata) brutto -5 541,00 -640,00
---
-173,00
---
-266,00
---
Zysk (strata) netto -5 541,00 -640,00
---
-173,00
---
-266,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 904,00 498,00
-44,9%
201,00
-59,6%
461,00
129,4%
Kapitał własny -3 275,00 -3 915,00
---
-4 105,00
---
-4 371,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,18
---
-0,19
---
-0,20
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,03
---
-0,01
---
-0,01
---