Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 15:51
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19,00 -55,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) brutto 12,00 31,00
158,3%
-89,00
---
Zysk (strata) netto 12,00 31,00
158,3%
-89,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 511,00 399,00
-21,9%
359,00
-10,0%
Kapitał własny -3 903,00 -3 889,00
---
-3 978,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,18
---
-0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
-0,00
---