Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 13:22
kontakt
WINVEST
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -143,00 -345,00
---
-130,00
---
-36,00
---
Zysk (strata) brutto -427,00 342,00
---
123,00
-64,0%
43,00
-65,0%
Zysk (strata) netto -427,00 342,00
---
123,00
-64,0%
43,00
-65,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 860,00 6 629,00
-3,4%
1 128,00
-83,0%
399,00
-64,6%
Kapitał własny 2 798,00 2 608,00
-6,8%
-3 152,00
---
-3 889,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,12
-7,0%
-0,14
---
-0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
0,01
-62,5%
0,00
-66,7%