Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:12
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 381,00 -47,00
---
-83,00
---
-50,00
---
Zysk (strata) brutto -5 442,00 437,00
---
-314,00
---
-145,00
---
Zysk (strata) netto -5 442,00 437,00
---
-314,00
---
-145,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
1,00
---
Aktywa 904,00 1 397,00
54,5%
1 128,00
-19,3%
970,00
-14,0%
Kapitał własny -3 275,00 -2 838,00
---
-3 152,00
---
-3 297,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,13
---
-0,14
---
-0,15
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 0,02
---
-0,01
---
-0,01
---