Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 18:15
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 305,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 274,00 -61,00
---
-3,00
---
Zysk (strata) brutto 284,00 -107,00
---
-3,00
---
Zysk (strata) netto 284,00 -107,00
---
-3,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 590,00 515,00
-12,7%
535,00
3,9%
Kapitał własny -3 821,00 -3 928,00
---
-3 931,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,18
---
-0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,00
---