Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:01
kontakt
WASKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 88 733,00 122 334,00
37,9%
56 433,00
-53,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 794,00 5 652,00
49,0%
732,00
-87,0%
Zysk (strata) brutto 3 853,00 5 838,00
51,5%
721,00
-87,6%
Zysk (strata) netto 2 958,00 4 613,00
55,9%
544,00
-88,2%
Amortyzacja 1 299,00 1 329,00
2,3%
1 409,00
6,0%
Aktywa 369 836,00 374 936,00
1,4%
349 426,00
-6,8%
Kapitał własny 201 168,00 207 074,00
2,9%
207 618,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,21 2,27
2,9%
2,28
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,05
59,4%
0,01
-88,2%