Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.27, godz. 06:31
kontakt
LESS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
19,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 004,00 -1 517,00
---
-654,00
---
Zysk (strata) brutto -1 009,00 -1 510,00
---
-637,00
---
Zysk (strata) netto -990,00 -1 489,00
---
-667,00
---
Amortyzacja 69,00 47,00
-31,9%
5,00
-89,4%
Aktywa 2 249,00 108 784,00
4 737,0%
113 116,00
4,0%
Kapitał własny 248,00 106 855,00
42 986,7%
106 189,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,89
4 152,4%
0,89
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,01
---
-0,01
---