Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 02:28
kontakt
GETIN
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 189,00 312 475,00
165 230,7%
254 144,00
-18,7%
232 936,00
-8,3%
Przychody z tytułu prowizji 169,00 70 964,00
41 890,5%
27 241,00
-61,6%
24 480,00
-10,1%
Wynik na działalności bankowej -20 135,00 169 838,00
---
131 352,00
-22,7%
106 941,00
-18,6%
Zysk (strata) brutto -22 265,00 97 981,00
---
-229 793,00
---
70 337,00
---
Zysk (strata) netto -347 252,00 -131 745,00
---
-218 741,00
---
27 306,00
---
Amortyzacja 79 052,00 26 229,00
-66,8%
11 460,00
-56,3%
9 924,00
-13,4%
Aktywa 4 323 797,00 1 455 497,00
-66,3%
691 288,00
-52,5%
616 628,00
-10,8%
Kapitał własny 625 112,00 662 274,00
5,9%
215 808,00
-67,4%
107 054,00
-50,4%
Współczynnik wypłacalności 18,45 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,09
6,1%
1,14
1 206,9%
0,56
-50,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,02
---
-1,15
---
0,14
---