Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 20:38
kontakt
GETIN
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 86 326,00 76 247,00
-11,7%
51 013,00
-33,1%
Przychody z tytułu prowizji 11 264,00 4 893,00
-56,6%
6 120,00
25,1%
Wynik na działalności bankowej 40 499,00 57 081,00
40,9%
26 545,00
-53,5%
Zysk (strata) brutto -216 985,00 595,00
---
14 681,00
2 367,4%
Zysk (strata) netto -218 335,00 -5 720,00
---
23 195,00
---
Amortyzacja 3 538,00 3 211,00
-9,2%
2 342,00
-27,1%
Aktywa 1 095 428,00 1 009 468,00
-7,8%
917 697,00
-9,1%
Kapitał własny 442 028,00 234 751,00
-46,9%
217 852,00
-7,2%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 1,24
2 032,8%
1,15
-7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
0,12
---