Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 09:57
kontakt
GETIN
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 773 417,00 156 630,00
-79,7%
132 790,00
-15,2%
162 573,00
22,4%
Przychody z tytułu prowizji 127 061,00 35 275,00
-72,2%
32 377,00
-8,2%
16 157,00
-50,1%
Wynik na działalności bankowej 215 691,00 89 437,00
-58,5%
79 953,00
-10,6%
97 580,00
22,0%
Zysk (strata) brutto -27 288,00 24 867,00
---
43 584,00
75,3%
-216 390,00
---
Zysk (strata) netto 11 705,00 -194 488,00
---
-153 148,00
---
-224 055,00
---
Amortyzacja 52 131,00 46 757,00
-10,3%
14 875,00
-68,2%
6 749,00
-54,6%
Aktywa 25 662 216,00 19 918 558,00
-22,4%
3 807 297,00
-80,9%
1 009 468,00
-73,5%
Kapitał własny 800 872,00 810 731,00
1,2%
628 939,00
-22,4%
234 751,00
-62,7%
Współczynnik wypłacalności 0,00 4,43
---
13,30
200,2%
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
0,9%
0,08
-22,4%
1,24
1 390,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,03
---
-0,02
---
-1,18
---