Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.21, godz. 00:02
kontakt
FORTE
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 160 007,00 1 326 909,00
14,4%
1 326 909,00
0,0%
1 598 422,00
20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142 327,00 178 592,00
25,5%
178 592,00
0,0%
98 426,00
-44,9%
Zysk (strata) brutto 83 362,00 151 797,00
82,1%
151 797,00
0,0%
68 064,00
-55,2%
Zysk (strata) netto 49 551,00 110 829,00
123,7%
110 829,00
0,0%
88 148,00
-20,5%
Amortyzacja 55 797,00 54 685,00
-2,0%
54 685,00
0,0%
68 709,00
25,6%
Aktywa 1 471 965,00 1 437 464,00
-2,3%
1 437 464,00
0,0%
1 496 103,00
4,1%
Kapitał własny 793 647,00 792 215,00
-0,2%
792 215,00
0,0%
879 877,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,16 33,10
-0,2%
33,10
0,0%
36,77
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,07 4,63
123,6%
4,63
0,0%
3,68
-20,5%