Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 04:04
kontakt
FORTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 241 365,00 241 365,00
0,0%
195 540,00
-19,0%
242 306,00
23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -26 941,00 -26 941,00
---
-24 255,00
---
-14 943,00
---
Zysk (strata) brutto -24 091,00 -24 091,00
---
-12 687,00
---
-9 441,00
---
Zysk (strata) netto -20 270,00 -20 270,00
---
-18 824,00
---
-10 831,00
---
Amortyzacja 6 106,00 6 106,00
0,0%
5 932,00
-2,8%
6 123,00
3,2%
Aktywa 1 033 193,00 1 033 193,00
0,0%
979 391,00
-5,2%
1 038 018,00
6,0%
Kapitał własny 458 187,00 458 187,00
0,0%
417 835,00
-8,8%
462 913,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,15 19,15
0,0%
17,46
-8,8%
19,34
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,85 -0,85
---
-0,79
---
-0,45
---