Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:17
kontakt
FORTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 359 269,00 277 852,00
-22,7%
269 239,00
-3,1%
291 105,00
8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 488,00 14 022,00
-58,1%
13 652,00
-2,6%
3 962,00
-71,0%
Zysk (strata) brutto 34 311,00 12 544,00
-63,4%
65 978,00
426,0%
3 801,00
-94,2%
Zysk (strata) netto 26 473,00 8 296,00
-68,7%
64 006,00
671,5%
1 551,00
-97,6%
Amortyzacja 6 123,00 6 147,00
0,4%
6 094,00
-0,9%
6 004,00
-1,5%
Aktywa 878 271,00 930 762,00
6,0%
911 072,00
-2,1%
936 422,00
2,8%
Kapitał własny 560 220,00 560 662,00
0,1%
548 413,00
-2,2%
538 018,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,41 23,43
0,1%
22,92
-2,2%
22,48
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,11 0,35
-68,6%
2,68
670,9%
0,06
-97,6%