Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 11:15
kontakt
FORTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 291 105,00 322 010,00
10,6%
295 103,00
-8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 962,00 23 520,00
493,6%
-10 255,00
---
Zysk (strata) brutto 3 801,00 21 421,00
463,6%
-12 218,00
---
Zysk (strata) netto 1 551,00 16 530,00
965,8%
-11 523,00
---
Amortyzacja 6 004,00 6 025,00
0,3%
6 050,00
0,4%
Aktywa 936 422,00 922 876,00
-1,4%
995 732,00
7,9%
Kapitał własny 538 018,00 536 632,00
-0,3%
500 558,00
-6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,48 22,42
-0,3%
20,92
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,69
963,1%
-0,48
---