Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 10:20
kontakt
FERRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 183 571,00 151 295,00
-17,6%
152 660,00
0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 605,00 3 044,00
-53,9%
5 508,00
80,9%
Zysk (strata) brutto 743,00 222,00
-70,1%
2 262,00
918,9%
Zysk (strata) netto 744,00 203,00
-72,7%
2 270,00
1 018,2%
Amortyzacja 2 407,00 2 441,00
1,4%
2 306,00
-5,5%
Aktywa 412 973,00 373 879,00
-9,5%
443 822,00
18,7%
Kapitał własny 89 418,00 89 514,00
0,1%
91 784,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,55
0,1%
1,58
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-69,2%
0,04
875,0%