Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:47
kontakt
FERRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 115 355,00 160 148,00
38,8%
144 708,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 078,00 7 272,00
---
6 897,00
-5,2%
Zysk (strata) brutto -6 071,00 1 911,00
---
7 236,00
278,6%
Zysk (strata) netto -6 656,00 1 911,00
---
7 384,00
286,4%
Amortyzacja 2 459,00 2 537,00
3,2%
2 494,00
-1,7%
Aktywa 404 370,00 405 553,00
0,3%
345 015,00
-14,9%
Kapitał własny 76 953,00 78 865,00
2,5%
86 249,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 1,36
2,5%
1,49
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,03
---
0,13
287,9%