Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 18:30
kontakt
ENAP
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 560,00 53 815,00
95,3%
47 456,00
-11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 793,00 3 141,00
---
2 744,00
-12,6%
Zysk (strata) brutto -1 959,00 2 867,00
---
2 583,00
-9,9%
Zysk (strata) netto -1 874,00 2 412,00
---
2 192,00
-9,1%
Amortyzacja 1 411,00 1 216,00
-13,8%
1 057,00
-13,1%
Aktywa 29 415,00 31 791,00
8,1%
31 520,00
-0,9%
Kapitał własny 18 305,00 19 930,00
8,9%
20 744,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,93 1,01
8,9%
1,05
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,12
---
0,11
-9,8%