Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 04:25
kontakt
ENAP
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 375,00 27 560,00
-37,9%
53 815,00
95,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 586,00 -1 793,00
---
3 141,00
---
Zysk (strata) brutto 1 442,00 -1 959,00
---
2 867,00
---
Zysk (strata) netto 1 093,00 -1 874,00
---
2 412,00
---
Amortyzacja 1 383,00 1 411,00
2,0%
1 216,00
-13,8%
Aktywa 31 656,00 29 415,00
-7,1%
31 791,00
8,1%
Kapitał własny 20 179,00 18 305,00
-9,3%
19 930,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 0,93
-9,4%
1,01
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,10
---
0,12
---