Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 20:45
kontakt
ENAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 259,00 9 413,00
29,7%
16 063,00
70,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -218,00 344,00
---
1 255,00
264,8%
Zysk (strata) brutto -290,00 290,00
---
1 230,00
324,1%
Zysk (strata) netto -190,00 182,00
---
1 125,00
518,1%
Amortyzacja 269,00 265,00
-1,5%
274,00
3,4%
Aktywa 29 137,00 28 070,00
-3,7%
29 992,00
6,8%
Kapitał własny 19 740,00 18 544,00
-6,1%
19 669,00
6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,94
-6,1%
1,00
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,06
533,3%