Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:16
kontakt
ENAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 338,00 7 259,00
-49,4%
9 413,00
29,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 184,00 -218,00
---
344,00
---
Zysk (strata) brutto 1 102,00 -290,00
---
290,00
---
Zysk (strata) netto 888,00 -190,00
---
182,00
---
Amortyzacja 279,00 269,00
-3,6%
265,00
-1,5%
Aktywa 31 791,00 29 137,00
-8,3%
28 070,00
-3,7%
Kapitał własny 19 930,00 19 740,00
-1,0%
18 544,00
-6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 1,00
-1,0%
0,94
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,01
---
0,01
---