Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 09:02
kontakt
ECHO
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 212 854,00 1 212 854,00
0,0%
1 532 665,00
26,4%
1 532 665,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 338 167,00 338 167,00
0,0%
313 546,00
-7,3%
233 098,00
-25,7%
Zysk (strata) brutto 176 612,00 176 612,00
0,0%
261 892,00
48,3%
261 892,00
0,0%
Zysk (strata) netto 122 093,00 122 093,00
0,0%
188 922,00
54,7%
188 922,00
0,0%
Amortyzacja 11 738,00 11 738,00
0,0%
12 528,00
6,7%
12 528,00
0,0%
Aktywa 5 630 796,00 5 630 796,00
0,0%
6 434 880,00
14,3%
6 434 880,00
0,0%
Kapitał własny 1 684 685,00 1 684 685,00
0,0%
1 679 610,00
-0,3%
1 679 610,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,08 4,08
0,0%
4,07
-0,3%
4,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,30
0,0%
0,46
54,7%
0,46
0,0%