Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 19:45
kontakt
ECHO
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 329 559,00 329 559,00
0,0%
329 559,00
0,0%
437 722,00
32,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 144 331,00 144 331,00
0,0%
144 331,00
0,0%
117 479,00
-18,6%
Zysk (strata) brutto 77 688,00 77 688,00
0,0%
77 688,00
0,0%
32 435,00
-58,2%
Zysk (strata) netto 57 825,00 57 825,00
0,0%
57 825,00
0,0%
27 842,00
-51,9%
Amortyzacja 9 516,00 9 516,00
0,0%
9 516,00
0,0%
9 806,00
3,0%
Aktywa 3 280 604,00 3 280 604,00
0,0%
3 280 604,00
0,0%
3 526 016,00
7,5%
Kapitał własny 1 318 806,00 1 318 806,00
0,0%
1 318 806,00
0,0%
1 152 684,00
-12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,20 3,20
0,0%
3,20
0,0%
2,79
-12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
0,0%
0,14
0,0%
0,07
-52,1%