Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 22:52
kontakt
ECHO
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 166 868,00 166 868,00
0,0%
114 810,00
-31,2%
166 868,00
45,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55 371,00 55 371,00
0,0%
184 475,00
233,2%
55 371,00
-70,0%
Zysk (strata) brutto 30 256,00 30 256,00
0,0%
113 373,00
274,7%
30 256,00
-73,3%
Zysk (strata) netto 29 716,00 29 716,00
0,0%
116 623,00
292,5%
29 716,00
-74,5%
Amortyzacja 4 431,00 4 431,00
0,0%
4 739,00
7,0%
4 739,00
0,0%
Aktywa 3 553 324,00 3 553 324,00
0,0%
3 551 225,00
-0,1%
3 551 225,00
0,0%
Kapitał własny 1 245 349,00 1 245 349,00
0,0%
1 178 514,00
-5,4%
1 178 514,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,02 3,02
0,0%
2,86
-5,4%
2,86
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,28
293,1%
0,28
0,0%