Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 01:36
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 158,00 209 767,00
619,4%
33 287,00
-84,1%
28 644,00
-13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41 721,00 27 951,00
-33,0%
88 271,00
215,8%
54 386,00
-38,4%
Zysk (strata) brutto -11 751,00 -1 910,00
---
48 965,00
---
46 916,00
-4,2%
Zysk (strata) netto -6 227,00 -10 184,00
---
55 201,00
---
47 655,00
-13,7%
Amortyzacja 2 147,00 3 138,00
46,2%
2 308,00
-26,4%
2 439,00
5,7%
Aktywa 3 537 369,00 3 118 245,00
-11,8%
3 049 371,00
-2,2%
3 076 036,00
0,9%
Kapitał własny 1 172 287,00 1 071 311,00
-8,6%
1 126 512,00
5,2%
1 174 167,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,84 2,60
-8,6%
2,73
5,2%
2,84
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,13
---
0,12
-14,2%