Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 16:36
kontakt
AMPLI
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 604,00 9 241,00
21,5%
12 262,00
32,7%
12 262,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 241,00 516,00
114,1%
12 635,00
2 348,6%
12 635,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -576,00 146,00
---
12 585,00
8 519,9%
12 585,00
0,0%
Zysk (strata) netto -576,00 33,00
---
12 585,00
38 036,4%
12 585,00
0,0%
Amortyzacja 155,00 165,00
6,5%
138,00
-16,4%
138,00
0,0%
Aktywa 13 361,00 14 356,00
7,4%
10 078,00
-29,8%
10 078,00
0,0%
Kapitał własny -6 442,00 -6 409,00
---
6 841,00
---
6 841,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,96 -1,95
---
2,08
---
2,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,01
---
3,84
38 250,0%
3,84
0,0%