Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 01:47
kontakt
BEST
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 132 614,00 119 494,00
-9,9%
124 685,00
4,3%
124 685,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 662,00 56 579,00
11,7%
180 601,00
219,2%
180 601,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 31 260,00 44 228,00
41,5%
143 795,00
225,1%
143 795,00
0,0%
Zysk (strata) netto 25 771,00 42 209,00
63,8%
135 416,00
220,8%
135 416,00
0,0%
Amortyzacja 4 038,00 4 206,00
4,2%
4 508,00
7,2%
4 508,00
0,0%
Aktywa 1 231 086,00 1 125 939,00
-8,5%
1 290 482,00
14,6%
1 290 482,00
0,0%
Kapitał własny 497 910,00 547 903,00
10,0%
671 934,00
22,6%
671 934,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,63 23,81
10,0%
29,20
22,6%
29,20
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,12 1,83
63,7%
5,88
220,8%
5,88
0,0%