Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 01:24
kontakt
BEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 562,00 26 519,00
23,0%
27 465,00
3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 953,00 -9 193,00
---
-6 276,00
---
Zysk (strata) brutto 14 681,00 20 249,00
37,9%
24 589,00
21,4%
Zysk (strata) netto 14 571,00 12 371,00
-15,1%
23 464,00
89,7%
Amortyzacja 2 159,00 2 175,00
0,7%
2 187,00
0,6%
Aktywa 1 081 685,00 1 100 082,00
1,7%
1 181 241,00
7,4%
Kapitał własny 705 753,00 723 157,00
2,5%
742 934,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,85 32,45
1,9%
33,34
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,56
-15,7%
1,05
89,7%