Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:04
kontakt
PBSFINANSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 82,00 72,00
-12,2%
68,00
-5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 127,00 -319,00
---
-305,00
---
Zysk (strata) brutto -1 147,00 112,00
---
-185,00
---
Zysk (strata) netto -971,00 112,00
---
-185,00
---
Amortyzacja 19,00 12,00
-36,8%
13,00
8,3%
Aktywa 10 805,00 10 799,00
-0,1%
10 751,00
-0,4%
Kapitał własny 9 136,00 9 248,00
1,2%
9 063,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,87 0,88
1,3%
0,87
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,01
---
-0,02
---