Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 00:14
kontakt
PBSFINANSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 94,00 94,00
0,0%
695,00
639,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -186,00 -186,00
---
75,00
---
Zysk (strata) brutto 183,00 183,00
0,0%
152,00
-16,9%
Zysk (strata) netto 183,00 183,00
0,0%
152,00
-16,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 757,00 10 757,00
0,0%
11 210,00
4,2%
Kapitał własny 8 714,00 8 714,00
0,0%
8 865,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,83
0,0%
0,85
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,02
-16,7%