Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:46
kontakt
PBSFINANSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 64,00 958,00
1 396,9%
72,00
-92,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -169,00 4,00
---
-129,00
---
Zysk (strata) brutto -102,00 -40,00
---
-210,00
---
Zysk (strata) netto -102,00 -40,00
---
-210,00
---
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
5,00
-58,3%
Aktywa 10 598,00 10 498,00
-0,9%
10 252,00
-2,3%
Kapitał własny 8 961,00 8 921,00
-0,4%
8 710,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,85
-0,4%
0,83
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,02
---