Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 22:50
kontakt
BEDZIN
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 244 295,00 244 295,00
0,0%
322 081,00
31,8%
244 114,00
-24,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -191 082,00 -191 082,00
---
-200 337,00
---
-198 378,00
---
Zysk (strata) brutto -198 984,00 -198 984,00
---
-205 785,00
---
-196 993,00
---
Zysk (strata) netto -210 630,00 -210 630,00
---
-205 765,00
---
-198 895,00
---
Amortyzacja 11 716,00 11 716,00
0,0%
11 942,00
1,9%
12 156,00
1,8%
Aktywa 197 112,00 197 112,00
0,0%
214 625,00
8,9%
199 809,00
-6,9%
Kapitał własny -214 467,00 -214 467,00
---
-420 598,00
---
-619 530,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -68,10 -68,10
---
-133,56
---
-196,73
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -66,88 -66,88
---
-65,34
---
-63,16
---