Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 18:13
kontakt
BEDZIN
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 775,00 930,00
-47,6%
634,00
-31,8%
64 420,00
10 060,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 426,00 -285,00
---
-888,00
---
10 611,00
---
Zysk (strata) brutto -32 050,00 -1 488,00
---
-6 853,00
---
10 257,00
---
Zysk (strata) netto -32 343,00 -1 488,00
---
-6 853,00
---
8 372,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
27,00
---
Aktywa 35 199,00 34 319,00
-2,5%
34 347,00
0,1%
45 735,00
33,2%
Kapitał własny 11 731,00 10 243,00
-12,7%
3 389,00
-66,9%
11 761,00
247,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,72 3,25
-12,7%
1,08
-66,9%
3,74
247,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -10,27 -0,47
---
-2,18
---
2,66
---