Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 11:05
kontakt
BEDZIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 445,00 333,00
-25,2%
41 870,00
12 473,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -136,00 -473,00
---
5 854,00
---
Zysk (strata) brutto -703,00 -5 323,00
---
5 692,00
---
Zysk (strata) netto -703,00 -5 323,00
---
4 748,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 784,00 35 194,00
1,2%
35 029,00
-0,5%
Kapitał własny 11 028,00 4 919,00
-55,4%
8 136,00
65,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,50 1,56
-55,4%
2,58
65,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -1,69
---
1,51
---