Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 20:31
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 071,00 1,00
-100,0%
22 549,00
2 254 800,0%
30 549,00
35,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 268,00 -1 340,00
---
6 097,00
---
8 738,00
43,3%
Zysk (strata) brutto 1 668,00 -125,00
---
4 690,00
---
8 622,00
83,8%
Zysk (strata) netto 724,00 -125,00
---
3 749,00
---
7 538,00
101,1%
Amortyzacja 0,00 12,00
---
15,00
25,0%
14,00
-6,7%
Aktywa 35 029,00 36 531,00
4,3%
45 735,00
25,2%
33 125,00
-27,6%
Kapitał własny 8 136,00 8 011,00
-1,5%
11 761,00
46,8%
19 299,00
64,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,58 2,54
-1,5%
3,74
46,8%
6,13
64,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 -0,04
---
1,19
---
2,39
101,2%