Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:16
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 279,00 245,00
-12,2%
240,00
-2,0%
305,00
27,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 51,00 -38,00
---
-111,00
---
43,00
---
Zysk (strata) brutto -202,00 -724,00
---
-61,00
---
-319,00
---
Zysk (strata) netto -202,00 -724,00
---
-61,00
---
-319,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1,00
---
0,00
---
Aktywa 34 784,00 34 306,00
-1,4%
34 319,00
0,0%
36 017,00
4,9%
Kapitał własny 11 028,00 10 304,00
-6,6%
10 243,00
-0,6%
9 923,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,50 3,27
-6,6%
3,25
-0,6%
3,15
-3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,23
---
-0,02
---
-0,10
---