Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 12:35
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33,00 268,00
712,1%
28 799,00
10 645,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -286,00 -129,00
---
5 586,00
---
Zysk (strata) brutto -836,00 -694,00
---
4 024,00
---
Zysk (strata) netto -836,00 -694,00
---
4 024,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 837,00 34 347,00
-1,4%
39 982,00
16,4%
Kapitał własny 4 083,00 3 389,00
-17,0%
7 412,00
118,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,08
-17,0%
2,35
118,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 -0,22
---
1,28
---