Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 01:25
kontakt
AQUABB
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 77 849,00 80 008,00
2,8%
85 230,00
6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 127,00 3 717,00
-9,9%
3 755,00
1,0%
Zysk (strata) brutto 4 071,00 3 749,00
-7,9%
4 707,00
25,6%
Zysk (strata) netto 2 985,00 2 587,00
-13,3%
3 082,00
19,1%
Amortyzacja 19 490,00 19 868,00
1,9%
17 978,00
-9,5%
Aktywa 476 144,00 479 487,00
0,7%
484 364,00
1,0%
Kapitał własny 358 408,00 365 054,00
1,9%
375 539,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,60 28,11
1,9%
28,92
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,20
-13,5%
0,24
19,1%