Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 08:51
kontakt
AQUABB
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 76 507,00 75 687,00
-1,1%
77 849,00
2,9%
80 008,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 594,00 4 360,00
-49,3%
4 127,00
-5,3%
3 717,00
-9,9%
Zysk (strata) brutto 8 842,00 4 439,00
-49,8%
4 071,00
-8,3%
3 749,00
-7,9%
Zysk (strata) netto 6 918,00 3 204,00
-53,7%
2 985,00
-6,8%
2 587,00
-13,3%
Amortyzacja 18 364,00 18 874,00
2,8%
19 490,00
3,3%
19 868,00
1,9%
Aktywa 479 137,00 482 509,00
0,7%
476 144,00
-1,3%
479 487,00
0,7%
Kapitał własny 350 542,00 347 759,00
-0,8%
358 408,00
3,1%
365 054,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,99 26,78
-0,8%
27,60
3,1%
28,11
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,25
-53,7%
0,23
-6,9%
0,20
-13,5%