Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:21
kontakt
AQUABB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 509,00 40 815,00
6,0%
44 697,00
9,5%
39 879,00
-10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 560,00 3 590,00
130,1%
2 083,00
-42,0%
2 600,00
24,8%
Zysk (strata) brutto 1 528,00 3 680,00
140,8%
1 923,00
-47,7%
2 577,00
34,0%
Zysk (strata) netto 1 362,00 2 840,00
108,5%
1 242,00
-56,3%
1 446,00
16,4%
Amortyzacja 9 539,00 9 696,00
1,6%
9 699,00
0,0%
10 011,00
3,2%
Aktywa 476 144,00 477 328,00
0,2%
477 002,00
-0,1%
477 908,00
0,2%
Kapitał własny 358 408,00 361 248,00
0,8%
362 468,00
0,3%
363 914,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,60 27,82
0,8%
27,91
0,3%
28,02
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,22
108,6%
0,10
-56,2%
0,11
15,6%