Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 01:43
kontakt
AQUABB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 815,00 44 697,00
9,5%
39 879,00
-10,8%
40 129,00
0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 590,00 2 083,00
-42,0%
2 600,00
24,8%
1 117,00
-57,0%
Zysk (strata) brutto 3 680,00 1 923,00
-47,7%
2 577,00
34,0%
1 172,00
-54,5%
Zysk (strata) netto 2 840,00 1 242,00
-56,3%
1 446,00
16,4%
1 141,00
-21,1%
Amortyzacja 9 696,00 9 699,00
0,0%
10 011,00
3,2%
9 857,00
-1,5%
Aktywa 477 328,00 477 002,00
-0,1%
477 908,00
0,2%
479 487,00
0,3%
Kapitał własny 361 248,00 362 468,00
0,3%
363 914,00
0,4%
365 054,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,82 27,91
0,3%
28,02
0,4%
28,11
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,10
-56,2%
0,11
15,6%
0,09
-20,7%