Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:10
kontakt
AQUABB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 748,00 39 340,00
-1,0%
38 509,00
-2,1%
40 815,00
6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 848,00 2 567,00
-62,5%
1 560,00
-39,2%
3 590,00
130,1%
Zysk (strata) brutto 6 823,00 2 543,00
-62,7%
1 528,00
-39,9%
3 680,00
140,8%
Zysk (strata) netto 5 509,00 1 623,00
-70,5%
1 362,00
-16,1%
2 840,00
108,5%
Amortyzacja 9 463,00 9 951,00
5,2%
9 539,00
-4,1%
9 696,00
1,6%
Aktywa 478 280,00 474 826,00
-0,7%
476 144,00
0,3%
477 328,00
0,2%
Kapitał własny 355 422,00 357 046,00
0,5%
358 408,00
0,4%
361 248,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,37 27,49
0,5%
27,60
0,4%
27,82
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,12
-70,5%
0,10
-16,0%
0,22
108,6%